TV4, Nyhetsmorgon, Triss-dragningen (dnr 19/01609)

  Ämne
  Program eller inslag Nyhetsmorgon, Triss-dragningen
  Sänt 2019-04-12
  Programföretag TV4
  Regel Otillbörligt gynnande
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-03-30
  Sanktion
  Diarienr 19/01609
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut