TV4 Nyheterna, inslag om att politiker avgått efter publicering av en bild (dnr 19/01895)

  Ämne
  Program eller inslag TV4 Nyheterna
  Sänt 2019-05-28
  Programföretag TV4
  Regel Saklighet/Privatlivet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-02-03
  Sanktion
  Diarienr 19/01895
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut