TV4, Sveriges Mästerkock, utformning av sponsringsmeddelanden (dnr 19/00417)

  Ämne
  Program eller inslag Sveriges Mästerkock
  Sänt 2019-02-06
  Programföretag TV4
  Regel Reklam/Sponsring
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-10-28
  Sanktion Ansökan om avgift
  Diarienr 19/00417
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut