SVT2, Lokala nyheter Uppsala, inslag om inhyrd personal på Akademiska sjukhuset (dnr 19/00580)

  Ämne
  Program eller inslag Lokala nyheter Uppsala
  Sänt 2019-02-19
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-09-30
  Sanktion
  Diarienr 19/00580
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut