SVT1, Rapport, inslag om en tidigare riksdagsledamot (dnr 19/00612)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport
  Sänt 2019-02-21
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-12-20
  Sanktion
  Diarienr 19/00612
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut