Morgon i P4 Uppland, inslag om norsk odlad lax (dnr 19/00534)

  Ämne
  Program eller inslag Morgon i P4 Uppland
  Sänt 2019-02-12 + 2019-02-13
  Programföretag SR
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-09-30
  Sanktion
  Diarienr 19/00534
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut