SVT2, Rapport och Aktuellt, inslag om en rapport om en myndighet (dnr 19/04230)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2019-12-18
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-06-22
  Sanktion
  Diarienr 19/04230
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut