SVT Play, Landet lyckopiller (dnr 19/03989)

  Ämne
  Program eller inslag Landet lyckopiller
  Sänt 2019-12-01
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-09-07
  Sanktion
  Diarienr 19/03989
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut