TV4Nyheterna, inslag om botar i sociala medier (dnr 18/02944)

  Ämne
  Program eller inslag TV4 Nyheterna
  Sänt 2018-08-29
  Programföretag TV4
  Regel Privatlivet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-02-04
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 18/02944
  Beslutstyp
  Beslut saknas