SVT1, Valet 2018: Slutdebatten, debattprogram med riksdagspartiernas partiledare (dnr 18/03103)

  Ämne
  Program eller inslag Val 2018: Slutdebatten
  Sänt 2018-09-07, kl 20.00
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-02-18
  Sanktion
  Diarienr 18/03103
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut