SVT1, Lokala nyheter Väst, inslag om att kommun lämnat ut personuppgifter (dnr 18/03389)

  Ämne
  Program eller inslag Lokala nyheter Väst
  Sänt 2018-09-07
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-04-15
  Sanktion
  Diarienr 18/03389
  Beslutstyp
  Beslut saknas