SVT2, Aktuellt, inslag om klimatförändringar (dnr 18/03547)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2018-10-08
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-04-15
  Sanktion
  Diarienr 18/03547
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut