SVT, Rapport inslag om översvämningar i Bangladesh (dnr 18/01500)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport
  Sänt 2018-04-29
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Kritiserande – grn
  Beslutsdatum 2018-12-21
  Sanktion
  Diarienr 18/01500
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut