SVT Play, Uppdrag granskning (dnr 18/01865)

  Ämne
  Program eller inslag Uppdrag granskning
  Sänt 2018-05-30
  Programföretag Sveriges Television
  Regel
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Avskrivning
  Beslutsdatum 2019-09-02
  Sanktion
  Diarienr 18/01865
  Beslutstyp
  Beslut saknas