SVT, Aktuellt, inslag om klimatförändringar i Kalifornien (dnr 18/01621)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2018-05-09
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-03-04
  Sanktion
  Diarienr 18/01621
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut