SVT1, Rapport, inslag om en milisledare i Irak (dnr 18/00515)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport
  Sänt 2018-02-11
  Programföretag SVT
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2018-11-26
  Sanktion
  Diarienr 18/00515
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut