SVT1, Härlig är jorden!, sändning av en kortfilm (dnr 18/04560)

  Ämne
  Program eller inslag Härlig är jorden!
  Sänt 2018-12-25, kl 18.15
  Programföretag SVT
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-05-13
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 18/04560
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut