TV4, Bygglov, program om inredning och renovering (dnr 18/02803)

  Ämne
  Program eller inslag Bygglov
  Sänt 2018-08-21
  Programföretag TV4
  Regel Otillbörligt gynnande
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-03-04
  Sanktion
  Diarienr 18/02803
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut