Regeringsuppdrag - Analys av SR:s och SVT:s uppgift att spegla Sverige

Regeringen gav i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och tv att analysera villkoren för Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) att spegla förhållanden i hela landet utifrån geografiska utgångspunkter. Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet den 15 mars 2018.

Med bakgrund av medieutvecklingen, och särskilt dess påverkan på regional och lokal journalistik, fick myndigheten uppdraget att analysera effektiviteten i de villkor i SR:s och SVT:s sändningstillstånd och anslagsvillkor som reglerar bolagens uppgift att spegla förhållanden i hela landet. Analysen skulle avse spegling utifrån geografiska utgångspunkter.

I de nuvarande sändningstillstånden för SR och SVT ska programutbudet spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen som helhet. Nyhetsförmedlingen ska även ha olika perspektiv så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.

Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet den 15 mars 2018.

För mer information
Gustav Aspengren, projektledare
08-580 070 09

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-03-26