Nya sändningstillstånd för marksänd tv 2020

Samtliga tillstånd att sända marksänd tv upphör den 31 mars 2020. Myndigheten för press, radio och tv kommer under hösten 2019 att lysa ut ledigt sändningsutrymme. Vi arbetar nu med att ta fram en strategi som beskriver myndighetens utgångspunkter för och inriktning på arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv.

Strategi våren 2019

Vi har tagit fram ett utkast till en strategi som bl.a. tar upp frågor om marknätets betydelse som distributionsplattform, effektivt frekvensutnyttjande, utsändningsteknik, hd- och sd-sändningar och hur vi ser på eventuella parallellsändningar. Marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på utkastet. Du hittar utkastet samt inkomna synpynkter på remissen i länklistan under texten. Vi samråder också med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen vid utarbetandet av strategin. Strategin kommer fastställas i juni 2019 och därefter även översättas till engelska.


 

MPRT gör följande ställningstaganden

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

 


Nya föreskrifter våren 2019

Vi har beslutat om nya föreskrifter för ansökan om tillstånd. De ändringarna som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär. Du hittar de nya förskrifterna längst ner på sidan.

Utlysning av tillstånd hösten 2019

Utlysning kommer att ske tidig höst 2019 och ansökningstiden kommer att vara cirka 5 veckor. Liksom tidigare tillståndsomgångar ska den sökande visa att bolaget har finansiella och tekniska förutsättningar att sända och är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor. Vidare ska den sökande redovisa vilken typ av innehåll man avser att sända.

Tillstånden börjar gälla 1 april 2020

Vi har som målsättning att meddela beslut om tillstånd senast vid årsskiftet 2019/2020. Inför beslut om tillstånd samråder vi med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor.  Tillstånden börjar därefter gälla 1 april 2020.

Har ni frågor kontakta

Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se eller
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-05-13