Pusselbitar på ett bord och händer som håller i några pusslebitar.

Våra uppdrag och projekt

Utöver vår kärnverksamhet får vi även uppdrag från regeringen, dels genom det årliga regleringsbrevet, dels genom särskilda uppdrag. Vi driver även projekt på egna initiativ. Här kan du läsa om våra pågående samt genomförda projekt och uppdrag.

Senast uppdaterad 2018-08-21