Beviljade stöd

Presstödet består av två delar, drifts- och distributionsstöd. Under 2015 fördelade presstödsnämnden 486,7 miljoner kronor i presstöd. Av dessa avser 436,2 miljoner driftsstöd och 50,5 miljoner avser distributionsstöd.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-11-02