2020-04-15

  Ytterligare förlängd ansökningstid för stöd för lokal journalistik

  Myndigheten för press, radio och tv förlänger ansökningstiden för stöd för lokal journalistik ytterligare. Ny sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

  Stöd för lokal journalistik kan sökas för bevakning av svagt bevakade områden och är en del av mediestödet. Stödet kan sökas för alla typer av nyhetsmedier som uppfyller grundkraven. Nuvarande ansökningstid går ut den 15 april men förlängs nu med två veckor på grund av att regeringen aviserat ytterligare 50 miljoner kronor till stödet. Stödet föreslås också kunna uppgå till som mest två miljoner kronor per område.

  Mer information om stödet finns på vår webbplats.

  För mer information kontakta
  Johanna Lantz, 08-580 070 31

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-04-15