2020-08-19

  Tillstånden för TV4 Fakta och TV4 Film återkallas

  Myndigheten för press, radio och tv har i dag återkallat TV4 AB:s tillstånd att sända kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film i marknätet. Tillstånden har återkallats eftersom TV4 AB inte använder utrymmet.

  - Vårt uppdrag är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet. Marknätet är i detta uppdrag en viktig resurs. Det är därför väsentligt att tillståndshavarna verkligen använder de frekvenser vi gett dem för tv-sändningar. Det är mot denna bakgrund återkallelsen ska ses, säger generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson.

  TV4 AB har sedan den 1 april 2020 tillstånd att sända kanalerna TV4 Fakta och TV4 Film i marknätet. Enligt tillstånden ska TV4 AB senast den 1 juni 2020 sända kanalerna till hela landet under en viss minsta sändningstid. Några sändningar har emellertid inte inletts. 

  TV4 AB har inte uppfyllt villkoren och då ingenting har framkommit som ger anledning att anta att sändningarna kommer komma igång inom den närmaste tiden har myndigheten beslutat återkalla tillstånden.

  När beslutet om återkallelse vunnit laga kraft kommer vi att öppna en ny ansökningsomgång för att kunna dela ut nya tillstånd för sändningsutrymmet.

  Bakgrund

  TV4 AB har tillstånd att sända TV4 Fakta och TV4 Film under tiden 1 april 2020 till och med den 31 december 2025. Av tillståndsvillkoren framgår bland annat att sändningarna ska inledas senast den 1 juni 2020. TV4 Fakta ska sändas i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en kalendermånad. Motsvarande krav för TV4 Film är 40 timmar. TV4 AB har inte börjat sända kanalerna och uppger att anledningen är att något avtal inte har kunnat träffas med den ende betal-tv-operatören i marknätet. 

  Tillståndsgivningen och vilka villkor som ett tillstånd får förenas med samt när ett tillstånd får återkallas regleras i radio- och tv-lagen (2020:696). Ett tillstånd att sända tv får återkallas om villkor rörande att sända till hela eller till viss del av landet eller sända under en viss minsta tid åsidosatts på ett väsentligt sätt. Ett beslut om återkallelse får fattas endast om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande. Läs mer om tillståndsprocessen på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Eva Bengtsson Åström,
  08 580 070 24, eva.bengtsson@mprt.se

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-08-19