2020-05-05

  Stort intresse för att stärka bevakningen av vita fläckar

  Ansökningsomgången för stöd för lokal journalistik 2020 stängde den 30 april och totalt kom 231 ansökningar in om totalt ca 230 miljoner kronor. Ansökningar har kommit in för bevakning av 211 kommuner, varav flera kommuner saknar redaktionell närvaro idag. Efter regeringens aviserade höjning av mediestödsanslaget räknar Myndigheten för press, radio och tv med att det kommer finnas ungefär 120 miljoner att fördela.

     -Vi ser att det finns en stor vilja att upprätthålla och utöka bevakning av svagt bevakade kommuner trots det pressade läge som mediebranschen befinner sig i, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på MPRT. Samtidigt ser vi i år igen att ansökningarna vida överstiger de medel mediestödsnämnden har att fördela.

  Mediestödsnämnden kommer enligt plan att behandla ansökningarna om stöd för lokal journalistik vid ett sammanträde i juni.

  Bakgrund - utökat stöd till medier

  Regeringen föreslog i april 2020 flera åtgärder för att stötta mediebranschen. Bland förslagen finns en permanent höjning av mediestödet med 200 miljoner kronor per år. I år ska 150 miljoner av pengarna användas till ett tillfälligt distributionsstöd som ska gå till alla papperstidningar, oavsett distributionssätt. Resterande 50 miljoner kronor föreslogs användas till den pågående ansökningsomgången för stöd för lokal journalistik. Regeringen föreslog också att stöd ska kunna uppgå till som mest 2 miljoner kronor per område.

  För mer information kontakta;
  Johanna Lantz, 08-580 070 31

   


  Under våren 2020 byter vi system för distribution av pressmeddelanden. Du hittar nu våra pressmeddelanden i vårt pressrum på Via TT. Där kan du också välja att prenumerera på utskick.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-05-05