2020-05-28

  Regeringsuppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att förbereda fördelning av det nya tillfälliga distributionsstödet

  Regeringen har gett MPRT i uppdrag (Ku2020/01276/MD) att vidta åtgärder i syfte att förbereda ansökan och fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar.

  Regeringen har sedan tidigare aviserat att 150 miljoner kronor ska lämnas i ett tillfälligt nytt distributionsstöd (utgivningsstöd) för tryckta allmänna nyhetstidningar under tre månader.

  Om stödet

  Regeringen avser att ta fram en ny förordning som reglerar stöd till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stödet får lämnas för utgivning under april - juni och syftar till att stödja tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset.

  Fördelningen av stöd förutsätter att riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut och att stödet godkänns av EU-kommissionen.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-05-28