2020-02-25

  Mediestödsnämnden avslår presstöd för tidningen Liberación

  Mediestödsnämnden beslutade på sammanträde den 25 februari 2020 att avslå ansökan om driftsstöd för tidningen Liberación.

  För att ha rätt till driftsstöd ska en tidning uppfylla kraven i presstödsförordningen. Mediestödsnämnden ska i bedömningen av om en tidning har rätt till driftsstöd väga in i vilken mån nyhetsförmedlingen eller opinionsbildningen består av originalmaterial. Med hänsyn till att tidningen Liberación numera har ett mycket begränsat originalmaterial, bedömde mediestödsnämnden att tidningen inte längre är berättigad stöd. Mediestödsnämnden avslog därför ansökan.


  För mer information kontakta:
  Georg Lagerberg, 08-580 070 28

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-02-25