2020-02-03

  Dokumentärserie om sverigefinländare i SVT frias

  Dokumentärserien Hårt arbete – Kova työ ansågs av flera anmälare befästa fördomar och ge en stereotyp bild av sverigefinländare som alkoholister och våldsverkare. Granskningsnämnden friar serien.

  Nämnden har förståelse för att serien kunde uppfattas ge en fördomsfull bild av sverigefinländare men bedömer att den inte var uppenbart kränkande. I sin bedömning har nämnden beaktat den dokumentära programformen som byggde på de medverkandes egna personliga berättelser. Serien hade enligt nämnden dock vunnit i tydlighet på en inledning där det framgick att programmen porträtterade enskilda livsöden och inte gav anspråk på att ge en generell bild av sverigefinländare (beslut 19/02859 m.fl.).

  Andra avgöranden

  Fällda sändningar

  • Inslag i Nyheter i P4 Västernorrland den 4 april 2019 om granskning av ett kommunalt bolag fälls. De strider mot kravet på saklighet (19/02030).

  Friade sändningar

  • Inslag i Ekonyheterna i P4 Stockholm om genomförandet av ett nytt vapendirektiv (19/02470).
  • Inslag i SR:s och SVT:s lokala nyheter i Blekinge samt i TV4:s Nyhetsmorgon och TV4Nyheterna om en politiker som publicerat en kritiserad bild på sociala medier (19/02407, 19/02406, 19/01895 m.fl.).
  • Programmet Uppdrag granskning: Swedbank och penningtvätten del 2 om misstänkt penningtvätt (19/00691).

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-02-03