2020-08-11

  221 tidningar söker om ekonomisk kompensation med anledning av covid-19

  Igår avslutades ansökningsomgången för ett tillfälligt stöd som ska lämnas till tryckta tidningar för intäktsbortfall under april – juni i år. Myndigheten kommer att fördela totalt 150 miljoner kronor utifrån de sökandes tryckta upplaga.

  Under sommaren har det varit möjligt att ansöka om bidrag för kostnader för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Stödet är tillfälligt och lämnas med anledning av det intäktsbortfall som tryckta tidningar drabbats av under våren. 

  -Nyhetsmedierna har drabbats hårt av pandemin som påskyndat branschens tapp av annonsintäkter. Stödet kommer att göra stor skillnad för många tidningar. Vi jobbar för högtryck för att hantera ansökningarna så fort som möjligt, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

  Bakgrund

  Stödet regleras i förordning om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (2020:716). Stödet är en del av de krisåtgärder för nyhetsmedier som regeringen meddelat.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-08-11