2020-07-01

  120 miljoner till lokal journalistik

  Mediestödsnämnden har den 24 juni 2020 fattat beslut om stöd för lokal journalistik 2020. Intresset för stödet har varit stort och de medel nämnden har haft att fördela har inte räckt till alla ansökningar. Av de 231 ansökningar som kom in beviljades 192 ansökningar stöd om totalt ca 120 miljoner kronor.

  Mediestödsnämnden har gjort en prioritering av ansökningarna utifrån en rad aspekter, bland annat beaktades områdets förutsättningar, insatsens karaktär och långsiktigheten i satsningen. De ansökningar som får stöd är spridda över 20 av 21 län och rör insatser för att starta, bibehålla eller utöka journalistisk bevakning av svagt bevakade områden. Bland stödmottagarna finns tidningar, gratistidningar, webbtidningar och en nyhetsapp.

  – Det är roligt att se att pengarna kan räcka till att utöka journalistiken i så många kommuner runt om i landet. De här pengarna är ett bra exempel på hur vi konkret kan bidra till en ökad journalistik och bevakning i alla delar av Sverige, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.

  Ansökningar som rör 181 kommuner har beviljats stöd, många är mindre glesbygdskommuner men även flera kranskommuner till storstäder har beviljats stöd.

  Nedan framgår den geografiska fördelningen av stödet.

  Geografisk fördelning av lokalt stöd på en Sverigekarta.

  Den geografiska fördelningen av det lokala stödet. Gråa fält innebär inga beviljade stöd i området. Observera att fördelningen inte är exakt då stöd som omfattar större områden endast schablonmässigt fördelats mellan ingående kommuner. För komplett fördelning, se bifogat dokument.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-07-01