2020-06-18

  UR uppfyller sitt uppdrag utan anmärkning för andra året i rad

  UR uppfyller sitt public service-uppdrag utan anmärkning och SR respektive SVT uppfyller uppdraget i stort. Det slår granskningsnämnden fast.

  Granskningsnämnden bedömer nu kraven som regeringen ställt på SR, SVT och UR under 2019. För andra året i rad uppfyller UR sitt public service-uppdrag utan anmärkning. SR och SVT uppfyller sina uppdrag i stort, men nämnden har funnit vissa brister. SR och SVT har endast delvis redovisat hur uppdragen fullgjorts när det gäller produktivitet, och SVT brister när det gäller kravet att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning.

  När det gäller regeringens särskilda tillgänglighetskrav på SVT och UR att bland annat texta och tolka program bedömer nämnden att bolagen har uppfyllt dessa 2019.

  Bakgrund

  Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-bolagen SR, SVT och UR uppfyllt sina uppdrag från regeringen. Det rör sig bland annat om krav på ekonomisk effektivitet, att bolagen ska spegla hela landet och sända program på olika språk och för olika målgrupper. Bedömningarna görs i efterhand och utgår från bolagens public service-redovisningar.

  Årets bedömning är den sista i den tillståndsperiod som sträckte sig mellan 2014 och 2019, och sett till nämndens bedömningar går det att se en mycket positiv utveckling under perioden. Nämnden fann brister i ett trettiotal avseenden verksamhetsåret 2014, motsvarande siffra för 2019 är tre.

  Ny tillståndsperiod

  Den 5 december 2019 beslutade regeringen om nya sändningstillstånd och medels-villkor för SR, SVT och UR för 2020–2025. Regeringen beslutade även om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning för SVT och UR för 2020–2022.

  Besluten hittar du längst ned på sidan. Du kan även söka efter dem på myndighetens webbplats.

  För mer information kontakta
  Gustav Aspengren, 08-580 070 09

   


  Under våren 2020 byter vi system för distribution av pressmeddelanden. Du hittar nu våra pressmeddelanden i vårt pressrum på Via TT. Där kan du också välja att prenumerera på utskick.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-06-18