2019-03-04

  SVT-granskning av våldtäktsmän frias

  Granskningsnämnden friar "Uppdrag gransknings" kartläggning av våldtäktsdömdas bakgrund. Det uppmärksammade programmet strider inte mot SVT:s krav på opartiskhet och saklighet och var inte heller uppenbart kränkande, slår nämnden fast.

  I programmet presenterades bland annat statistik över hur stor andel av de som dömdes för våldtäkt mellan 2012 och 2017 som var födda utomlands.

  Nämnden konstaterar i sitt beslut att programmet hade en kritisk infallsvinkel och undersökte den politiskt kontroversiella frågan om huruvida det är viktigt att känna till våldtäktsmäns etniska och kulturella bakgrund. En sådan utgångspunkt ligger enligt nämnden i linje med SVT:s uppdrag att stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt att granska myndigheter. 

  Nämnden konstaterar också att de saklighetsinvändningar som anmälarna fört fram – bland annat om mörkertalen i statistiken, diskriminering i rättsprocessen och andra möjliga förklaringsfaktorer – behandlades i programmet.  Nämnden anser inte att programmet var osakligt eller att det var utformat så att det var uppenbart kränkande mot människor med viss hudfärg, nationalitet eller religion. (Beslut 18/02817 och 2820)

  Övriga avgöranden

  • Zombie-Lars i Barnkanalen fälls för skrämmande innehåll (beslut 18/02833 och 18/03201)
  • Ett inslag i SVT:s Aktuellt om klimatförändringar frias (beslut 18/01621)
  • Ett satirinslag i Morgonpasset i P3 om en partiledare frias (beslut 18/02874)
  • Bygglov i TV4 frias i fråga om produktplacering och otillbörligt gynnande (beslut 18/02803)
  • En sändning i SVT Text frias (beslut 18/02875)
  • Inslag i SVT:s Kulturnyheterna frias (beslut 18/02881 och 2900)
  • Ett inslag i TV4 Nyheterna om kritik mot SVT frias (beslut 18/03128)
  • Ett inslag i Vaken med P3 och P4 om ett teknikevent frias (beslut 18/03172)

  Besluten finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta,
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-03-04