2019-06-20

  Public service uppfyller sina uppdrag

  UR uppfyller sitt uppdrag som public service-företag. Och SR och SVT uppfyller sina uppdrag i huvudsak. Det slår granskningsnämnden fast.

  Det är kraven som regeringens ställt på de tre bolagen under 2018 som granskningsnämnden nu bedömer.

  För första gången med nuvarande regler har något av bolagen – UR – uppfyllt sitt uppdrag utan några brister. Samtidigt har SVT för första gången i huvudsak uppfyllt kravet på att redovisa sina kommersiella samarbeten. SVT bör dock fortsätta att utveckla redovisningen av samarbetena, anser granskningsnämnden. 

  SVT samarbetar med olika företag bland annat i produktionen av Melodifestivalen och i samproduktioner av program. Intäkterna från samarbetena blev sammanlagt drygt 110 miljoner kronor under 2018.

  Men granskningsnämnden har också funnit brister. SR och SVT har endast delvis redovisat hur uppdragen fullgjorts när det gäller produktivitet. De båda företagen brister också när det gäller kravet att prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning.

  Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-företagen uppfyllt sina uppdrag från regeringen. Det rör sig bland annat om krav på ekonomisk effektivitet, att public service ska spegla hela landet och sända program på olika språk och för olika målgrupper. Bedömningarna görs i efterhand och utgår från bolagens public service-redovisningar.

  När det gäller regeringens särskilda krav på SVT och UR att texta och tolka program bedömer nämnden att bolagen har uppfyllt dessa.

  Besluten hittar du bifogade under texten men du kan även söka efter dem på vår webbplats www.mprt.se


  För mer information kontakta
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-06-20