2019-06-24

  Osakliga inslag i Morgonstudion fälls

  Granskningsnämnden fäller inslag om en demonstration som sändes i SVT:s Morgonstudion i december förra året.

  I inslagen uppgavs felaktigt att demonstranter hade gripits i San Diego på grund av att de inte tyckte som USA:s president – när de i själva verket greps på grund av intrång och övergrepp på tjänsteman. SVT sände dagen efter en rättelse för att korrigera felaktigheten, men nämnden bedömer att rättelsen inte tillräckligt klargjorde vad som blivit fel i de ursprungliga sändningarna. SVT har därför inte följt bestämmelsen om beriktigande och inslagen strider mot kravet på saklighet (beslut 18/04347).

  Andra avgöranden

  • Ett inslag i Vintermagasinet i SVT1 fälls för otillbörligt gynnande. Nämnden beslutar att ansöka hos domstol om att SVT ska påföras en avgift om 50 000 kronor för överträdelsen (19/00286).
  • Dokumentären Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden i SVT1 om centraliseringen av högspecialiserad vård frias i fråga om opartiskhet och saklighet (18/01919).

  Ovanstående beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-06-24