2019-09-03

  Mer pengar till journalistiken!

  Kulturminister Amanda Lind meddelar idag att regeringen föreslår att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

  – Det är ytterst glädjande att MPRT redan i år har möjlighet att fördela 30 miljoner kronor till innovations- och utvecklingsprojekt, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT. Journalistiken, och i synnerhet den lokala journalistiken och nyhetsförmedlingen, spelar en avgörande roll för vår demokrati. Att regeringen föreslår en höjning av anslaget för press- och mediestöd år 2020 innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att stärka den journalistiska närvaron i hela landet.

  Bakgrund

  Myndigheten för press, radio och tv har aviserat till regeringen att kostnaden för presstödet har ökat. Det har att göra med att fler tidningar kommer under 30 procents hushållstäckning, vilket är en gräns för att kunna beviljas allmänt driftsstöd. Presstödet är ett rättighetsstöd. Den tidning som uppfyller kraven har rätt till stöd. Till skillnad från presstödet kan mediestöd endast lämnas i mån av tillgängliga medel. Ju mer pengar som går åt till presstöd, desto mindre finns alltså att fördela till mediestöd för lokal journalistik och innovation- och utvecklingsinsatser. Pengarna för innevarande år var fördelade redan i somras i och med besluten om stöd till lokal journalistik i områden med svag bevakning.  Myndigheten har fått in 43 ansökningar om innovations- och utvecklingsstöd och beslut ska fattas senare i år.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-09-03