2019-06-20

  Mediestödsnämnden beviljar stöd för lokal journalistik

  Mediestödsnämnden beslutade den 12 juni att bevilja drygt 30 miljoner kronor för att stärka journalistik i svagt bevakade områden.

  Det är första gången som insatser inom lokal nyhetsjournalistik i svagt bevakade områden får ett riktat stöd. Stödet är en del av det nya mediestödet som infördes tidigare i år. 130 ansökningar om totalt 103 miljoner kronor kom in. Eftersom nämnden bara hade 30 miljoner kronor att fördela blev det nödvändigt att prioritera bland ansökningarna.  Prioriteringen gjordes genom en samlad bedömning där aspekter som områdets förutsättningar, insatsens karaktär och långsiktigheten i satsningen beaktades.

  43 ansökningar om totalt ca 50 mnkr har därtill kommit in om innovations- och utvecklingsstöd. Dessa ansökningar kommer att behandlas av mediestödsnämnden senare i år. 

  För lista över de beviljade stöden, se myndighetens webbplats.

  Vid frågor, kontakta
  Georg Lagerberg 08-580 070 32
  Kajsa Rohdin 08-580 070 42

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-06-20