2019-05-29

  Mediestödsnämnden avslår presstöd för Gränslöst

  Mediestödsnämnden beslutade på sammanträde den 24 maj 2019 att avslå ansökan om driftsstöd för tidningen Gränslöst.

  Munken 7 i Mariefred AB ansökte i oktober 2018 om driftsstöd för utgivningen av tidningen Gränslöst för 2019. Tidningen har funnits i 4 år och har haft driftsstöd sedan 2016.

  I beredningen av ärendet för 2019 utredde myndigheten om kravet gällande andel eget redaktionellt innehåll uppfyllts. Nämndens bedömning var att innehållet i tidningen inte uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och avslog därför ansökan.

  Läs och ladda ner hela beslutet här (pdf)


  Bakgrund

  Driftsstöd kan ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.  Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-05-29