2019-02-26

  Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda och Tidningen Härjedalen beviljas presstöd

  Mediestödsnämnden beslutade på sammanträde den 20 februari 2019 om bland annat driftsstöd för 2019. Totalt har 73 tidningar beviljats driftsstöd för 2019. Nya tidningar som beviljades driftsstöd vid detta sammanträde var Göteborgs-Posten (40 000 000 kr), Nerikes Allehanda (25 227 400 kr) och Tidningen Härjedalen (2 351 000 kr).

  Enligt huvudregeln ska en tidning beviljas driftsstöd om täckningsgraden är högst 30 procent. I takt med att många tidningars upplagor minskar kommer fler och fler tidningar att hamna under 30 procent i täckningsgrad och därmed kvalificera sig för driftsstöd. Det gäller såväl Göteborgs-Posten som Nerikes Allehanda. Tidningen Härjedalen beviljades begränsat driftsstöd på grund av sina särskilda geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

  För mer information om beviljade stöd kan ni ta del av myndighetens sammanställning per stödform och år här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-02-26