2019-09-24

  Avslag för Mediehuset Grönt AB

  Mediestödsnämnden har nu beslutat om slutligt driftsstöd för 2019 för 68 tidningar, om sammanlagt 492,5 miljoner kronor. Mediehuset Grönt AB:s ansökningar om driftsstöd för tidningarna Syre Stockholm, Syre Göteborg och Syre Global avslogs.

  Syftet med presstödet är att värna mångfald och att upprätthålla konkurrensen mellan olika tidningar. En förutsättning för att få presstöd är att tidningen är redaktionellt självständig.

  Tidningarna Syre Stockholm, Syre Göteborg och Syre Global bedöms inte vara tre redaktionellt självständiga tidningar utan en och samma publikation. Stöd kan därför utgå för en tidning, inte tre. 

  Besluten fattades av en enig nämnd den 18 september.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-09-24