2018-12-28

  Ett nytt mediestöd – föreskrifter på remiss

  Förslag till föreskrifter för mediestöd samt förslag till teknisk redovisning för digitala nyhetsmedier skickas nu på remiss.

  I propositionen "Journalistik i hela landet" föreslås två nya former av teknikneutrala mediestöd. Ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd samt ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. De nya stöden är teknikneutrala och ska kunna ges till allmänna nyhetsmedier – oavsett innehålls- eller spridningsform.

  Myndigheten för press, radio och tv skickar nu förslagen till berörda aktörer. Föreskrifterna kompletterar regeringens förordning som reglerar det nya stödet. Den tekniska redovisningen för digitala nyhetsmedier ska göra det möjligt för allmänna nyhetsmedier, oavsett spridningsform, att visa att de uppfyller de tröskelkrav som ställs i förordningen. 

  Synpunkter ska skickas till nyttmediestod@mprt.se  senast den 18 januari 2019.

  Förslagen publiceras på myndighetens webbplats. Där finns även mer information om det nya mediestödet. Mediestödet kommer att träda i kraft den 1 februari 2019.

  Läs remissen och mer om mediestödet via länkarna nedan.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-12-28