2018-10-29

  Uppenbart kränkande uttalande i Uppdrag granskning

  Granskningsnämnden fäller ett inslag i Uppdrag granskning. Det strider mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

  Det aktuella avsnittet av Uppdrag granskning sändes den 25 april i SVT1 och handlade om den man som senare kom att dömas för terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. I programmet intervjuades en person som gav uttryck för en uppenbart kränkande syn på personer av arabiskt ursprung. Att detta kränkande uttalande förekom och lämnades okommenterat gör att nämnden fäller inslaget (beslut 18/01466).

  Övriga ärenden

  Av övriga åtta ärenden fälldes ett, resterande sju friades, varav ett med kritik.

  • Frågesportprogrammet Drömpyramiden i TV4 fälls för säljfrämjande utformning av sponsringsmeddelanden (beslut 17/03095 och 17/03102).
  • Ett inslag i SR:s Ekot om en behandlingsmetod för deprimerade barn och ungdomar kritiseras men frias i förhållande till kravet på saklighet (beslut 18/00273).
  • Ett inslag i SVT:s Opinion live om boenden för nyanlända i Staffanstorp frias i fråga om kraven på opartiskhet och saklighet (beslut 18/00325 och 18/00403).  
  • Ett inslag i Rapport om getter som importerats till Sibirien frias i fråga om saklighet (beslut 18/00428).
  • En sändning i SVT Text frias i förhållande till kraven på opartiskhet och saklighet (beslut 18/00801).
  • Programmet K Special: Socialistiska palats i öst i SVT2 frias i fråga om opartiskhet och saklighet (beslut 18/00824).
  • Ett avsnitt av dramaserien Herrens vägar i SVT1 frias i fråga om mediets genomslagskraft (beslut 18/01540).
  • Ett inslag i Rapport om socialdemokraternas politik frias i fråga om opartiskhet och saklighet (beslut 18/01563).  

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Jenny Grass, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-10-29