2018-06-11

  SVT fälls för granskning av friskola

  Granskningsnämnden fäller flera inslag i SVT:s granskning av en friskola i Norrköping. Totalt har nämnden prövat 52 inslag varav nio fälls eftersom företrädare för skolan inte fick komma till tals.

  Rapporteringen i SVT Nyheter Öst och Rapport förra året handlade om att friskolan fått extra ekonomiska resurser samtidigt som personal vittnat om att pengarna inte gick till eleverna och att skolans ekonomi inte gick att granska. I inslagen riktades även kritik mot Norrköpings kommun och Skolinspektionen för bristande tillsyn.

  Granskningsnämnden anser att skolans huvudman i de flesta av inslagen fick svara på den kritik som riktades mot skolan. Men i flera inslag kritiserades skolan på ett sätt som krävde bemötande utan att någon företrädare fick komma till tals. Inslagen strider därför mot kravet på opartiskhet. Nämnden fann också vissa felaktiga uppgifter i rapporteringen, men ingen som var så allvarlig att något av inslagen strider mot kravet på saklighet.

  Beslutet finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta
  Rasmus Johansson, 08-580 070 16

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-06-11