2018-03-15

  SR:s och SVT:s villkor om nyhetsbevakning behöver förtydligas

  I dag har Myndigheten för press, radio och tv överlämnat rapporten "Ett speglingsuppdrag för ett förändrat medielandskap" till Kulturdepartementet. Rapporten är en analys av effektiviteten i de villkor som rör Sveriges Radios och Sveriges Televisions uppdrag att spegla hela landet utifrån geografiska utgångspunkter.

  I rapporten konstateras att vissa av villkoren saknar ett tydligt formulerat lokalt perspektiv samt att inget av villkoren pekar särskilt på nyhetsförmedling och samhällsbevakning i svagt bevakade områden. Mot bakgrund av SR:s och SVT:s uppdrag att spegla hela landet bedömer myndigheten att programbolagens uppdrag bör förtydligas till att även omfatta svagt bevakade områden.

  Myndigheten föreslår därför att villkoret om nyhetsbevakning i SR:s och SVT:s sändningstillstånd förtydligas i syfte att säkerställa nyhetsförmedling och samhällsbevakning i svagt bevakade lokala områden.

  För att främja transparens och uppföljningsbarhet föreslår myndigheten också ett tillägg i anslagsvillkoren. Myndigheten föreslår att SR och SVT särskilt ska redovisa dels vad programbolagen gjort för att säkerställa nyhetsförmedlingen och samhällsbevakningen i svagt bevakade lokala områden, dels hur programbolagen arbetat med att identifiera sådana områden.

  Bakgrund

  I december 2017 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och tv att analysera villkoren för SR och SVT att spegla förhållanden i hela landet utifrån geografiska utgångspunkter. Bakgrunden till uppdraget var bland annat medieutvecklingen och särskilt dess påverkan på regional och lokal journalistik.

  För mer information kontakta

  Gustav Aspengren, projektledare
  08-580 070 09

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-03-15