2018-06-21

  SR, SVT och UR har i huvudsak uppfyllt sina public service-uppdrag 2017

  Granskningsnämnden har i dag lämnat den årliga bedömningen av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet.

  Nämnden anser att SR, SVT och UR huvudsakligen har uppfyllt sina public service-uppdrag år 2017, men det finns brister. SVT har exempelvis inte uppfyllt kravet på att särskilt redogöra för vilka kommersiella samarbeten som företaget har deltagit i och vilka intäkter de har genererat. UR har inte visat att bolaget uppfyllt kravet på att särskilt utveckla programverksamheten för äldre barn och det är med viss tvekan som bolaget har uppfyllt kravet på att utveckla och vidga sitt utbildningsutbud. Nämnden anser även att information i SR:s redovisning talar för att bolagets kanal P4 Plus skulle kunna utgöra en sådan ny permanent programtjänst som ska anmälas för godkännande enligt villkoret om förhandsprövning.

  Bedömningen av public service-redovisningarna finns att läsa i sin helhet här 

  Tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

  När det gäller frågan om kraven på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning har SVT och UR – utifrån bolagens egna tolkningar av vilka programtjänster som omfattas av kraven – uppfyllt kraven för år 2017.

  Tillgänglighetsbeslut gällande SVT finns att läsa här 

  Tillgänglighetsbeslut gällande UR finns att läsa här 

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17
  Jessica Durehed, 08-580 070 50

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-06-21