2018-04-05

  RIX FM och Lugna Favoriter fälls för otydliga reklamsignaturer

  Granskningsnämnden har fällt sändningar i 105,5 RIX FM Stockholm och Lugna Favoriter 104,7 för att reklam inte skiljdes tillräckligt tydligt från övrigt innehåll.

  Före och efter varje reklamblock ska det sändas en särskild signatur som tydligt skiljer reklam från övriga sändningar. Reklamsignaturer i radio måste vara tydliga och det ska stå klart när reklam börjar och slutar. Granskningsnämnden anser att de korta ljud­signaturerna som hördes före och efter varje reklamblock i de granskade sändningarna i RIX FM Stockholm och Lugna Favoriter inte tillräckligt tydligt skiljde reklamen från övriga sändningar. Sändningarna stred därför mot bestämmelsen om annonssignatur (beslut 17/01458 och 17/01460).

  Övriga ärenden

  Friade ärenden

  • Inslag i SVT:s Lokala nyheter Stockholm om att en skola som ska stängas (beslut 17/03872).
  • Inslag i Eftermiddag i P4 Väst och Medierna i P1 om borrelia respektive så kallad falsk balans (beslut 17/01714 och 17/01892).
  • Inslag i Studio Ett och Eftermiddag i P4 Väst om hur public service ska finansieras (beslut 17/02910 och 17/02916).
  • Ett inslag i SVT:s Lokala nyheter Uppsala med en närbild på snus (beslut 17/03546).

  Kritiserade men friade ärenden

  • Ett inslag i Rapport om att en riksdagsledamot tagit time out (beslut 17/02647 och 17/02701).

  Fällda ärenden

  • Ett inslag i SVT:s Lokala nyheter Västerbotten om en busschaufför stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 17/03055).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;

  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-04-05