2018-09-03

  Metoo-inslag i SR, SVT och TV4 fälls

  Granskningsnämnden fäller flera nyhetsinslag i SR, SVT och TV4 för bristande respekt för privatlivet i samband med metoo-rörelsen. Det var inte motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse att publicera namnen på två programledare som blivit anklagade för bland annat sexuella trakasserier, anser nämnden.

  De båda programledarna, en tv-profil och en känd radiopratare, har själva anmält sändningarna där de pekades ut med namn. Enligt sina sändningstillstånd ska SR, SVT och TV4 respektera den enskildes privatliv om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Det innebär en skyldighet att visa särskild hänsyn och återhållsamhet när det gäller publicering av känsliga uppgifter.

  Både vad gäller tv-profilen och radioprataren anser granskningsnämnden att sändningarna var ett intrång i deras personliga integritet. Det faktum att de bägge är välkända som programledare betyder inte att namnpubliceringen var motiverad, slår nämnden fast.

  Rörande tv-profilen har SR, SVT och TV4 påpekat att han själv redan hade gått ut i en av kvällstidningarna och kommenterat anklagelserna. Nämnden konstaterar dock att varje programbolag måste hållas ansvarigt för sitt eget beslut att röja en persons identitet (beslut 17/03763 samt 18/00055, 18/00778 och 18/00779). 

  Övriga avgöranden

  • Morgonekot, P1-morgon och P3 Dokumentär: Nazistattacken i Kärrtorp om högerextrema rörelser frias (beslut 17/03040 och 17/03478).
  • Ett inslag i SR:s Godmorgon, världen! frias (beslut 17/02965 och 17/03003).
  • En trailer för filmen Boyka Undisputed på SF Anytime fälls och anmäls till Justitiekanslern (beslut 17/03904).

  För mer information se vår webbplats, www.mprt.se.

  Kontaktperson:
  Rasmus Johansson, 08-580 070 16

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-09-03