2018-11-12

  Inslag om en spion fälls av granskningsnämnden

  Granskningsnämnden fäller ett inslag i "Rapport" i vilket det felaktigt uppgavs att en militärpilot varit spion.

  Uppdaterad version.

  Inslaget som sändes i Rapport den 2 juni handlade om att en militärpilot, som efter att ha varit listad som död i trettio år, nu hade visat sig vara vid liv. Inledningsvis i inslaget uppgavs det felaktigt att piloten varit spion. Enligt nämndens mening var uppgiften av betydelse för framställningen och inslaget strider därför mot kravet på saklighet. Eftersom SVT inte sände någon rättelse finner nämnden också att SVT inte har följt bestämmelsen om beriktigande i radio- och tv-lagen (18/01926).

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i Lunchekot i P1 om en person som nekats pressackreditering kritiseras men frias i fråga om opartiskhet (18/02108).
  • Ett inslag i Agenda i SVT2 om informationspåverkan frias i fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet (18/00414).
  • Tävlingsprogrammet Smartare än en femteklassare i SVT1 frias. Det strider inte mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande (18/01572).
  • Ett inslag i humorprogrammet Bauta i SVT2 frias i fråga om mediets genomslagskraft (18/01763).
  • Programmet Madame Deemas underbara resa i SVT1 frias i fråga om saklighet och mediets genomslagskraft (18/01904).
  • Gällande ett inslag om en entreprenör i programmet Malou efter tio finner nämnden att TV4 inte har följt bestämmelsen om beriktigande (beslut 18/01180). 

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Gustav Aspengren, 08-580 070 09

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-11-12