2018-03-05

  Delar av SVT:s sändning från terrordådet på Drottninggatan fälls

  Direktsändningen i SVT Nyheter den 7 april 2017 befann sig i ett inledningsskede av rapporteringen om terrordådet i Stockholm. Granskningsnämnden prövade bland annat om spridningen av obekräftade uppgifter var förenlig med villkoren för SVT.

  Flera anmälare var kritiska till att SVT under sändningen spred obekräftade rykten och uppgifter om bland annat skottlossning på olika platser i Stockholm. Nämnden ansåg att det, i den exceptionella och dramatiska situationen som rådde, var möjligt för SVT att lämna uppgifter som inte kunnat verifieras eftersom publiken löpande under sändningen informerades om att uppgifterna var obekräftade. Sändningen friades därför i detta avseende. Uppgifter i sändningen om att skottlossning och skjutningar vid Fridhemsplan hade bekräftats av polisen var dock felaktiga. Sändningen stred därför i denna del mot kravet på saklighet (beslut 17/01058).

  SVT tog parti i en debatt i Aktuellt

  I Aktuellt diskuterade en välkänd SVT-journalist och Kristdemokraternas partiledare ett kontroversiellt förslag om ett förbud mot samröre med våldsbejakande organisationer. Nämnden ansåg att flera av journalistens uttalanden var så värderande att de innebar ett ställningstagande i strid med kravet på opartiskhet (beslut 17/02686).

  Övriga ärenden

  • Sändningar i Bandit Rock 106,3 och Power Hit Radio 105,9 fälldes eftersom tydlig annonssignatur saknades (beslut 17/01459 och 17/01462).
  • Programmet Sommar med Ernst fälldes för att publiken inte informerades om att programmet innehöll produktplacering (beslut 17/01722).
  • Ett inslag i Rapport om svenskundervisning för nyanlända friades (beslut 17/02976).
  • Ett inslag i Ekot om en klimatrapport friades (beslut 17/03088).  
  • Sändningen av en film för Röda Korset fälldes för att den kunde verka skrämmande för barn (beslut 17/03942).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Cecilia Smitt Meyer, 08-580 070 37

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-03-05