2018-03-29

  Allt fler tv-program textas och tolkas – TV4 i framkant

  Myndigheten för press, radio och tv beslutar årligen om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Det rör sig om att sända program med textning, syntolkning, teckenspråkstolkning eller uppläst text. Antalet kanaler som uppfyller kraven har ökat markant. TV4 är en av dem som gjort stora förbättringar de senaste åren.

  TV4 har haft särskilt höga krav på att göra program tillgängliga i kanalerna TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12. Senaste uppföljningen visar att TV4 textat alla förinspelade program på svenska och direkttextat 83,5 procent i kanalen TV4, vilket med råge överstiger det satta kravet. TV4 har dock inte uppfyllt samtliga krav i någon av de fyra programtjänsterna.

  Av övriga aktörer, med det lägre kravet att främja tillgängligheten i sina kanaler, uppfyller 36 aktörer kraven. Det betyder att tillgängligheten har främjats i sammanlagt 83 kanaler.

   7 aktörer har förelagts med hot om vite att följa myndighetens beslut.

   För public service-bolagen SVT och UR är det regeringen som ställer krav på tillgänglighet. Granskningsnämnden kommer att följa upp de kraven i juni 2018.

   Vill du veta mer?

  Senaste redovisningen gäller perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2017. Läs hela sammanställningen för tillgänglighetsuppföljningen här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-03-29