2017-06-26

  Värderande programledaruttalande i P4 Malmöhus fälls

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag som sändes den 31 januari i SR:s program P4 Malmöhus om inreseförbud till USA. Inslaget stred mot SR:s krav på opartiskhet.

  I inslaget berättade programledaren om det införda inreseförbudet till USA för medborgare från i huvudsak sju muslimska länder. Granskningsnämnden ansåg att programledarens uttalanden var värderande och gick utöver vad som kan anses förenligt med kravet på opartiskhet (beslut 17/00395).

  SVT Nyheter kritiseras men frias

  Genom en inledande skylt och SVT:s inledande uttalanden i SVT Nyheter den 20 november förra året gavs en felaktig bild av att näringsministern hade besökt Filippinerna i syfte att främja svensk vapenexport. Enligt nämndens mening utgjorde detta en klar brist i förhållande till kravet på saklighet. Nämnden konstaterade dock att det i de båda inslagen framkom att uppgifterna dementerades av näringsministern och att näringsministern själv skulle bemöta kritiken i SVT:s program Agenda senare samma dag. Vid en sammantagen bedömning friades inslagen med en viss tvekan (beslut 16/03224).    

  Övriga friande ärenden

  • Inslag i Morgon i P4 Dalarna om miljömärkta skogsbolag (beslut 16/02621).
  • SR:s program Människor och tro om en Facebookgrupp (beslut 16/02698).
  • SVT:s program Fråga doktorn om en tv-serie i hemtjänsten (beslut 16/02715).
  • SVT:s program Plus om kontrollen av kosttillskott (beslut 16/02912).
  • Ett inslag i Eftermiddag i P4 Stockholm om missnöjda hyresgäster i Husby (beslut 16/02944).
  • SVT:s program Plus om ett ridcenter (beslut 16/03043).
  • Aktuellt och Veckans brott om en misshandelsmisstänkt ledamot (beslut 16/03269).
  • Inslag i TV4 Nyheterna om en digital valuta (beslut 16/03320).
  • Inslag i Nyheter P4 Jämtland om ett energibolag (beslut 16/03430).
  • Ett inslag i SVT:s program Veckans brott med boktips (beslut 16/03525).
  • Ett inslag i Nyheter P4 Jämtland om ett basketlag i ekonomisk kris friades med kritik (beslut 16/03261).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-06-26